Overføring av smalfilm og video i 40 år 

All film og video har begrenset levetid!

Det er viktig og ta vare på familiens filmer før de blir ødelagte.  Filmene blir sprø, samt  taper seg når det gjelder farger og kontrast. Vi har gjennom 40 år med filmoverføring, erfart at mange utsetter dette til det er for sent, og filmene blir ødelagte.  

Profesjonell filmoverføring i 40 år.

Siden starten i 1983 har vi vært Norges ledende på filmoverføring.  Primærdriften er smalfilmoverføring samt videokopiering.  Vi kan overføre totalt 19 forskjellige videoformater.  Vi leverer alle produkter til minnepinne eller DVD, samt overføring av ferdige konverterte filer på nett.  Vi lager alltid en sikkerhetskopi av alle oppdrag som blir liggende hos oss i uoverskuelig fremtid.  Vi har en sikkerhetskopi av alle oppdrag 20 år tilbake  


             Fra Middagsbukta i Asker, 1950 tallet