Video overføring

Vi kan kopiere alle typer video til harddisk/fil/Dvd. Vi kan overføre 25 forskjellige videoformater. Vi kan forbedre kvaliteten, med profesjonelle avspillingsmaskiner for hver  videotype Hos oss betaler du ikke pr kassett, men for innspilt tid totalt. Vi bruker også en digital enhet som ofte forbedrer bildekvaliteten ved overføring til digitalt format.